• IDEJNI PROJEKAT
  • GLAVNI PROJEKAT
  • PROJEKTANTSKI NADZOR
  • IZVODJENJE RADOVA

Prvi je korak na putu do rešenja. Predaje se u štampanoj formi i sadrži sledeće:

Projektni zadatak
Prvi i najvaznije korak je da razumemo vaše snove ili potrebe. Projektni zadatak može biti reč, rečenica ili zahtev za ponudom na 10 strana. Predstavlja vaša osećanja i sliku prostora kako ga vidite za nekoliko godina. Projektni zadatak možete definisati pričom, fotografijom, katalogom ili emocijom. Važno je da budete iskreni prema sebi kada su u pitanju privatni prostori ili veoma racionalni kada su u pitanju poslovni prostori.

Autorizovana skica:
je projektni zadatak pretvoren u skicu. Skica može biti na papiru ili na monitoru, važno je da je "to to". Autorizovana skica nije konačan izgled enterijera. Ona može a ponekad i mora biti menjana do trenutka izrade glavnog projekta. Važno je da predstavlja okvir, ram za sliku vašeg enterijera.

Postojeće stanje:
Postojeće stanje jeste zatečeno stanje vašeg prostora (stana, kuće, lokala...) sa postojećom namenom površina, pozicijom prostorija, zidova, prozora, vrata, struje, vode... Podložno je promenama, radi bolje organizacije samog prostora, novog dizajna, bolje funkcionalnosti ili zbog promene namena samog prostora. Radi izrade ovog dela projekta, gde treba utvrditi tačne površine, dimenzije i detalje prostora, potrebno je da se dostavi tlocrt (osnovu) prostora (zatečenog stanja) odštampan ili u digitalnoj formi, u suprotnom arhitekta izlazi na teren i uzima mere na licu mesta.

Novoprojektovano stanje
Nakon snimljenog i urađenog dela projekta zatečenog stanja kreće se u izradu novoprojektovanog stanja gde su utvrđeni navedeni delovi postojećeg stanja (tačne površine, dimenzije, sagledavaju se detalji), gde se utvrđuje kolike su intervencije u prostoru moguće. Zatim se prelazi na izradu dela projekta koji sadrzi novonastalu situaciju (nova namena površina, nove pozicije prostorija, zidova, vrata...) u vašem prostoru, gde arhitekta, imajući u vidu vaše potrebe i želje, kreira što funkcionalniji prostor.

Dispozicija nameštaja i namena prostorija
Ovaj deo projekta ne bi mogao biti urađen da nema novoprojektovanog stanja (nova namena površina, nove pozicije prostorija, zidova, vrata...) jer je to osnov za izradu dispozicije nameštaja i namene prostorija. U ovoj fazi projektovanja arhitekta u osnovi raspoređuje nameštaj (sa preciznim opisima i dimenzijama) znajući tačno koja je namena svake prostorije i šta svaka od njih treba da sadrži. Jako važan deo projekta jer na osnovu njega se ulazi u razradu finalnog idejnog rešenja, koje će na kraju obuhvatiti celokupnu sliku vašeg prostora.

Preseci a-a, b-b, c-c, d-d
Preseci ili izgledi predstavljaju dvodimenzionalni prikaz prostora. Oni se prezentuju u varijantama poprečni i podužni. Ovim se sagledava prostor " sa strane",tako da ovim rešavamo sve stvari koje ne možemo vizuelno doživeti u osnovi, kao na primer: vizualizaciju zidova, visinu samog prostora, rešavanje plafona, rasvete.. takođe i sam izgled nameštaja koji je detaljno opisan i dimenzionisan.

3D modeli
3D model ili perspektivni prikaz enterijera predstavlja finalnu vizualizaciju vašeg prostora. Kroz 3D modele (foto - realni prikaz) tačno se vidi kako će izgledati vaš novoprojektovani prostor (stan, kuća, lokal...). Ovde se prikazuje najreprezentativnija prostorija vašeg enterijera. Ukoliko je u pitanju idejni projekat kuće to će na primer biti prikaz dnevnog boravka, spoljnjeg izgleda i kupatila. Ako je u pitanju samo jedna soba, kao što je dnevni boravak onda će to biti jedna soba prikazana iz tri ugla, gde u njemu vidimo kompletan nameštaj, boje zidova, obradu podova, rasvetu, dekor... Isto bi bilo za idejni projekat kupatila. Ovim delom projekta arhitekta prezentuje završnu ideju novonastalog enterijera.

Izlazak na teren radi snimanja postojećeg stanja, uzimanje mera na licu mesta.
Kompletno premeravanje postojećeg stanja prostora. Uzimanje svih potrebnih mera (visina, dužina, širina prostorija, dimenzije zidova, svih otvora...) radi izrade postojećeg stanja projekta. Po potrebi prostor se i fotografiše ako postoje specifični detalji.

Postojeće stanje
Postojeće stanje jeste zatečeno stanje vašeg prostora (stana, kuće, lokala...) sa postojećom namenom površina, pozicijom prostorija, zidova, prozora, vrata, struje, vode... Podložno je promenama, radi bolje organizacije samog prostora, novog dizajna, bolje funkcionalnosti ili zbog promene namena samog prostora. Radi izrade ovog dela projekta, gde treba utvrditi tačne površine, dimenzije i detalje prostora, potrebno je da se izađe na teren i uzmu mere na licu mesta.

Ruši se zida se
Pre nego sto se počne sa izradom novoprojektovanog stanja, sagledava se mogućnost pomeranja, obziđivanja, nadziđivanja u samom enterijeru. Ovim dajemo mogućnost da se pomeranjem pregradnih zidova dobije funkcionalniji prostor (poveća kvadratura prostorija ili smanji, pomere sobna vrata, proširi hodnik i sl.) u zavisnosti kakve su vaše potrebe i naravno koliko intervencija nam omogućava sam enterijer.

Novoprojektovano stanje
Nakon snimljenog i urađenog dela projekta zatečenog stanja kreće se u izradu novoprojektovanog stanja gde su utvrđeni navedeni delovi postojećeg stanja (tačne površine, dimenzije, sagledavaju se detalji), gde se utvrđuje kolike su intervencije u prostoru moguće. Zatim se prelazi na izradu dela projekta koji sadrži novonastalu situaciju (nova namena površina, nove pozicije prostorija, zidova, vrata...) u vašem prostoru, gde arhitekta, imajući u vidu vaše potrebe i želje, kreira što funkcionalniji prostor.

Dispozicija nameštaja i namena prostorija
Ovaj deo projekta ne bi mogao biti urađen da nema novoprojektovanog stanja (nova namena površina, nove pozicije prostorija, zidova,vrata...) jer je to osnov za izradu dispozicije nameštaja i namene prostorija. U ovoj fazi projektovanja arhitekta u osnovi raspoređuje nameštaj (sa preciznim opisima i dimenzijama) znajući tačno koja je namena svake prostorije i šta svaka od njih treba da sadrži. Jako važan deo projekta jer na osnovu njega se ulazi u razradu finalnog idejnog rešenja, koje će na kraju obuhvatiti celokupnu sliku vašeg prostora.

Preseci a-a, b-b, c-c, d-d
Preseci ili izgledi predstavljaju dvodimenzionalni prikaz prostora. Oni se prezentuju u varijantama poprečni i podužni. Ovim se sagledava prostor "sa strane", tako da ovim rešavamo sve stvari koje ne možemo vizuelno doživeti u osnovi, kao na primer: vizualizaciju zidova, visinu samog prostora, rešavanje plafona, rasvete... Takođe i sam izgled nameštaja koji je detaljno opisan i dimenzionisan.

Obrada poda
Sastavni deo projektne dokumentacije gde se uz tačnu kvadraturu sa datim opisima ucrtava tip obloge poda koja će se koristiti u enterijeru (parket, keramika, mermer, brodski pod, epoksid...).

Obrada zidova
Sastavni deo projektne dokumentacije gde se uz tačnu kvadraturu sa datim opisima ucrtava tip obloge zida koja će se koristiti u enterijeru (akrilna boja, poludisperzija, keramika, zidna tehnika, gips...).

Obrada plafona
Sastavni deo projektne dokumentacije gde se uz tačnu kvadraturu sa datim opisima ucrtava tip obloge plafona koja će se koristiti u enterijeru (gips plafon, mineralni plafon, lamperija, akrilna boja, poludisperzija...). Ako je u pitanju spušten plafon dodaje se i izvođački deo projektne dokumentacije potrebne za izvođača.

Razvod struje
Kompletan izvođački deo projekta (jaka i slaba struja) koji podrazumeva tačnu poziciju rasvete na plafonu i zidu zajedno sa strujnim kolima, poziciju prekidača ili dimer prekidača i utičnica, sa detaljnim opisima i predlogom za odabir proizvođača i dizajna prekidača i utičnica.

Razvod vode
Kompletan izvođački deo projekta (vode i kanalizacije) koji podrazumeva tačnu poziciju razvoda vode (dovod i odvod) u kupatilu i kuhinji.

Obrada prostorija
U ovom delu projekta prezentuje se svaka prostorija zasebno, što podrazumeva njenu dispoziciju i namenu sa svim detaljima (nameštaj, rasveta, dekor...) i opisima, preseke (izglede) takođe sa svim detaljima i opisima.

Radionički crteži
Deo projekta koji se odnosi na elemente enterijera koji se prave po meri, kao sto je nameštaj (kuhinja, plakari, kreveti...) kao i detalji koje arhitekta smatra da su potrebni iz estetskih ili funkcionalnih razloga (oblaganje zidova, stepenista, stubova...). Prezentovano u tri projekcije sa kompletnim opisima korišćenih materijala.

3D modeli
3D model ili perspektivni prikaz enterijera predstavlja finalnu vizualizaciju vašeg prostora. Kroz 3D modele (foto - realni prikaz) tačno se vidi kako će izgledati vaš novoprojektovani prostor (stan, kuća, lokal...). Ovde se prikazuje najreprezentativnija prostorija vašeg enterijera. Ukoliko je u pitanju idejni projekat kuće to će na primer biti prikaz dnevnog boravka, spoljnjeg izgleda i kupatila. Ako je u pitanju samo jedna soba, kao što je dnevni boravak onda će to biti jedna soba prikazana iz tri ugla, gde u njemu vidimo kompletan nameštaj, boje zidova, obradu podova, rasvetu, dekor... Isto bi bilo za idejni projekat kupatila. Ovim delom projekta arhitekta prezentuje završnu ideju novonastalog enterijera.

Index
Kompletan sadržaj sa opisima korišćenog nameštaja, rasvete, sanitarija... u novoprojektovanom enterijeru sa fotografijama, cenama i dobavljačima.

Želite li biti sigurni da će s vašim projektom sve ići baš kako treba prepustite nam brigu o njemu. Mi ćemo za vas obaviti sve vrste nadzora - projektantski, stručni i investicioni nadzor.

Adaptacija i uređenje prostora, kao i opremanje enterijera su oblast građevinske industrije koja se neprekidno razvija. Savremeni tokovi diktiraju sam stil i izgled finalnog proizvoda, odnosno kompletnog enterijera, a mi pratimo najnovije trendove i činimo sve da izađemo u susret željama klijenata poštujući standarde kvaliteta.

Bilo da je potrebno uraditi neke od osnovnih radnji na polju uređenja i adaptacije ili je potrebno izvršiti kompletno renoviranje i opremanje enterijera po sistemu ključ u ruke, garantujemo da će svi radovi biti izvedeni kvalitetno, sistematično i profesionalno.

Nakon izrade projekta, u zavisnosti od obima posla i dogovora sa investitorom potrebno je izvesti sve radove kako bi se zamisao arhitekte ili investitora pretvorila u delo.

Prilikom dogovora sa izvođačima završnih radova, potrebno je pre početka radova precizirati sve detalje kako kasnije ne bi dolazilo do problema. Neophodno je tačno definisati koje se sve vrste radova izvode, dogovoriti se o rokovima kada radovi treba da budu završeni. Tek nakon ovih dogovora može se dati konkretna cena za izvođenje radova.

Gruba podela radova i postupaka potrebnih za potpunu adaptaciju prostora može se vršiti u tri celine:
Projektovanje enterijera
Izvođenje svih potrebnih građevinskih i završnih radova na polju uređenja
Dizajn, izrada nameštaja i opremanje enterijera
U nastavku vam pružamo uvid u usluge koje nudimo….

keramicarski radovi

molersko farbarski radovi

gipsani radovi

parketarski radovi

rusenje i odvoz suta

zidarski radovi

elektroinstalacije

rasveta

stolarski radovi…….